Služby

Známá a neznámá zkratka IZS

Možná se vám to někdy stalo, že jste se stali svědky, nebo dokonce byli účastníky nějaké nepříjemné události, která vyžadovala zásah týmu lidí, úzce specializovaného na záchranné akce. Tito lidé jsou ukryti v povzdálí, prakticky o nich vůbec nevíme, dokud se nějaká podobná událost nepřihodí.
hasič v akci
Již několik let je v České republice zaveden tzv. Integrovaný záchranný systém, odtud tedy pochází ta známá, neznámá zkratka tří písmen. V minulosti byl postup záchranných prací vázán na jednotlivé složky, každá měla svůj vlastní dispečink a stávalo se, že vázla koordinace a průběh záchranné akce nebyl takový, jak bychom si představovali.
hašení vozu
Dnes se jedná o jeden propojený celek, který sestává z:
·         Policie ČR
·         Záchranné zdravotnické služby
·         Hasičského záchranného sboru ČR
·         Jednotek požární ochrany v rámci krajských složek PO
Tyto základní týmy doplňují ještě podpůrné mechanismy:
·         Subjekty civilní ochrany
·         Pohotovostní a havarijní služby místního rozsahu
·         Obecní orgány policie
·         Některé speciální sbory ozbrojených sil
·         Zástupci složek ochrany veřejného zdraví
·         Některé neziskové organizace a občanská sdružení
pořár ve městě

Hasiči jako páteř celého systému

IZS koordinuje Hasičský záchranný sbor, v praktickém pojetí to znamená, že na místě záchranné operace veškeré akce řídí velitel příslušného hasičského sboru, tedy nikoli policista. Zásahové jednotky jsou vysílány na místo určení z Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru a to také vždy povolá do akce příslušné podřízené složky dle potřeby. Nadřízený orgán operačního střediska a IZS je krizový orgán příslušného kraje, případně krizový orgán Ministerstva vnitra.
Všechny složky Integrovaného záchranného systému pravidelně nacvičují vzájemnou spolupráci při různých simulacích dopravních nehod, požárů, zřícení budov apod. Z tohoto důvodu je také naprosto zásadní centrální řízení, vzhledem k rozdílné povaze jednotlivých složek a jejich práce. Před vznikem IZS docházelo někdy na místě událostí k nepřesným pokynům a cílem vzniku IZS bylo těmto problémům zamezit, aby všechny složky postupovaly efektivně a záchranná operace měla měřitelný úspěch.