Vzdělání

Evropská unie

Jaké výhody plynou z účasti v této organizaci?               1.) plynoucí z uskutečnění 4 svobod volného trhu 2.) právo podílet se na sociálním systému země 3.) diplomatická a konzulární ochrana 4.) lékařské ošetření v členských zemí EU 5.) zásady a ochrany spotřebitele 6) dotace Hlavně dotace jsou hodně oblíbené, a to například do zemědělství, do …

Pokračovat ve čtení
Vzdělání

Vznik univerzit

Důraz na vzdělávání byl kladen už ve starověku. Starověké akademie a lycea se staly do určité míry základem pro současné školství. V Antice byl poměrně promyšlený způsob vzdělávání. Důraz byl kladen na všestranný rozvoj osobnosti, tedy rozvoj těla i ducha. S pádem antiky začíná dlouhodobé období temna, kdy se antická vzdělanost a to ještě v omezené míře, dostává …

Pokračovat ve čtení
Vzdělání

Jak zvládnout maturitní zkoušku?

Každý student čtvrtého ročníku střední odborné školy anebo gymnázia si láme hlavu nad tím, jak ke konci školního roku zvládne maturitní zkoušku, když zas tak pilný student během celých čtyř nebo tří let nebyl. Jak ji teda zvládnout? Mnoho studentů si myslí, že návštěva školského zařízení je děsná otrapa a nuda. Často se ptá, proč …

Pokračovat ve čtení