Vzdělání

Jak zvládnout maturitní zkoušku?

Každý student čtvrtého ročníku střední odborné školy anebo gymnázia si láme hlavu nad tím, jak ke konci školního roku zvládne maturitní zkoušku, když zas tak pilný student během celých čtyř nebo tří let nebyl. Jak ji teda zvládnout? Mnoho studentů si myslí, že návštěva školského zařízení je děsná otrapa a nuda. Často se ptá, proč do té školy vůbec chodí? Ono je to docela jasné. Právě co největší školní docházkou budu mít i více znalostí a lépe budu připraven na maturitní zkoušku. Proč? Mnoho učitelů právě za ten poslední rok nabízí studentům z určitých maturitních předmětů opakovací prověrky, které zahrnují daná témata, vyskytující se právě na maturitě. Pokud to s Vámi učitel sám od sebe dělat nebude, zkuste mu to navrhnout. Navrhněte mu, aby Vám nachystal vždy předem domluvenou opakovací prověrku z určitého předem daného tématu. Díky známce, která bude mít vliv na vysvědčení, se daná témata naučíte, anebo se na ně alespoň podíváte a něco si na maturitní zkoušku zapamatujete. 

Zkouška dospělosti

Další z věcí, která Vám neskutečně pomůže je ta, že požádáme vyučujícího, zda by Vám nemohl poskytnout vypracované témata maturitní zkoušky. Pokud je nebude mít anebo Vám je nebude chtít poskytnout, budete si muset tato témata vypracovat sám. Můžete si je vypracovat podle učebnice, ale i sešitů. Pokud budete mít vypracované jednotlivé otázky a budete je mít ve fyzické podobě, můžete si je svázat do nějaké složky podle předmětů, ať v těch papírech nemáte chaos.

Vypracované otázky

Co se týká didaktických testů, tak na internetu najdete ke stažení řadu testů z předešlých let. Stáhněte si tyto soubory, vytiskněte a začněte je řešit. Nezadávejte si žádný čas pro jejich zpracování. Nejprve si je zkuste řádně vyřešit. Poté si je zkontrolujte podle klíče a snažte se i za pomocí internetu přijít na to, proč mám něco špatně, jak to teda má být a proč to tak má být? Díky těmto otázkám si zapamatujete snadněji daný jev a tím budete lépe připraveni na zkoušku. Čím více testů projdete, tím více budete připraveni a budete vědět, co Vás v testu čeká. Poslední tři, dva měsíce před didaktickým testem si dělejte didaktické testy už na čas, ať získáte tempo pro zkoušku. Všimněte si také, že jednotlivé úkoly mají dané body. Snažte si všimnout pro Vás lehkých úkolů, které mají nejvíce bodů a na maturitní zkoušce se na tyto úkoly nejprve zaměřte. Tímto si získáte lehce nějaké body a čas, který pak využijete na další otázky. Co se týče těch jednotlivých témat u ústních zkoušek, tak učitelé po Vás nechtějí stoprocentní výsledky, ale chtějí, abyste věděli, která bije. Samy Vás navedou tam, kam budou chtít. Hodně štěstí.