Vzdělání

Evropská unie

Jaké výhody plynou z účasti v této organizaci?

              1.) plynoucí z uskutečnění 4 svobod volného trhu

2.) právo podílet se na sociálním systému země

3.) diplomatická a konzulární ochrana

4.) lékařské ošetření v členských zemí EU

5.) zásady a ochrany spotřebitele

6) dotace

británie v eu
Hlavně dotace jsou hodně oblíbené, a to například do zemědělství, do životního prostředí anebo do podnikání.

Rozhodně by se Evropská unie neobešla bez řady orgánů.

1.       rada (summit)

– Hlavní politický orgán

– Schvaluje všechny legislativní akty

– Tvořena předsedou Evropské komise (volen na 2 a půl roku, nynější Donald Tusk)

Schází se 2x ročně v Bruselu → každý půl rok předsedá jedna členská země

– Určování směrů integrace
peníze eu

2. Rada EU

-V Bruselu

– Ministři členských států

– Schvaluje právní akty a otázky integrace

– Legislativní a výkonný orgán

– Představitel vždy na půl roku → výkonný premiér (předsednická země)

Rozhodující pravomoc oblasti společné bezpečnosti a zahraniční politiky, policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

3. komise

– V Bruselu

17 členů voleni na 4 roky, rozhodují o všem

– Právo ukládat sankce

– „strážkyně smluv“

– jedna z nejstarších institucích

– schází se jednou týdně

– 3 pravomoci: zákonodárná, výkonná a kontrolní

– komisař – 1 země, která je přidělená → komisař je politicky zodpovědný EP, který jí může vyjádřit nedůvěru

4. parlament

– Nejvyšší zákonodárný orgán

– 625 poslanců na 5 let

– Hlasují o rozpočtu, právních aktech a kontrola nad právem vůči EU

– Nemají zákonodárnou iniciativou → zákonodárná pravomoc

– 3 sídla

Štrasburk → 1x týdně zasedání europoslanců

Brusel → výbory

Lucemburk → předsednictvo a generální sekretariát

– Justiční spolupráce

– Policejní spolupráce

– Oblast zemědělské politiky

5. soudní dvůr

6. účetní dvůr

7. centrální banka

8.Hospodářský a sociální výbor

9.Výbor regionů

10 ombudsman

11. investiční banka