Nezařazené

Jak se co nejefektivněji učit


Některým dětem jde učení samo od sebe a nemusí se mu ani moc věnovat. Prostě to mají dané od přírody a lze jim jen závidět. Ale co ti ostatní, kterým naděleno nebylo a s učením se dnes a denně perou, a i když nad knihami stráví spoustu času, žádaný efekt to nemá? Zkuste některou z osvědčených technik a uvidíte sami.

radost z učení

Získávání vědomostí je nejen otázku týkající se těch, co navštěvují školu, ale více méně i otázkou celoživotní, protože novým věcem je třeba se učit neustále. Všechny získané poznatky by měly vést k tomu, aby byly převedeny do praxe a staly se tak prostředkem k dosažení stanovených cílů. Proto je dobré umět poznat, které informace jsou podstatné a ty si udržet v paměti. Ležet hodiny tzv. v učení, není asi tou správnou cestou.
učení matematiky

Neučte se dlouho dobu v kuse, ideální je dělat si krátké pauzy, zhruba po půl hodině učení pár minut. Hlava si totiž musí dát krátkou pauzu a vstřebat nové poznatky, tedy více krátkých úseků než jeden dlouhý. Mozek totiž potřebuje čas na to, aby vše potřebné zpracoval a uložil a jde mu to mnohem lépe, pokud jsou mu nové věci dávkovány po malých porcích. I on má omezený obsah, a pokud mu dopřejete velkou nálož informací, nedokáže si s ní poradit. Ani mozek nedokáže pracovat nepřetržitě a prostě potřebuje pauzu. Podstatní informace z textu si vyznačujte barevně, uvidíte, že si tyto pasáže pak budete daleko lépe pamatovat. Nepodceňujte ani místo, kde se chcete učení věnovat, měli byste se tam cítit dobře a pohodlně.

Pár minut přestávky využijte pohybem, doplňte tekutiny nebo si dejte lehkou svačinu. Kvalitní a dostatečný spánek je prospěšný nejen schránce tělesné, ale je důležitý i pro vaši hlavu, všechno, co během dne načerpal, si během spánku pomalu ukládá. Tedy po dni, který jste strávili učením, zakončete spravedlivým spánkem, ideální je doba kolem sedmi hodin.